Vyhledávání

Jezuité nejen v Jičíně 
Tovaryšstvo Ježíšovo včera a dnes

Jezuité nejen v Jičíně  Pozvánka na zářijovou přednášku

Ještě před 30 lety se většině z nás při vyslovení slova „jezuité“ nutně vybavil obraz z Jiráskova „Temna“, v němž zlí, nenávistní a fanatičtí klerikové v černých sutanách vystupují jako symbol násilné rekatolizace a církevní policie, úskoční superpadouchové ve službách habsburské monarchie a zarputilí nepřátelé českého národa, který měl po bitvě na Bílé hoře zejména přičiněním jezuitů upadnout do hluboké kulturní a duchovní propasti. 

Moderní česká historiografie se již naštěstí oprostila od vlasteneckého, protestantského výkladu českých dějin i komunistického dějepisectví a předkládá nám dnes obraz mnohem objektivnější, v němž nikdo rekatolizační úsilí Tovaryšstva Ježíšova nezkresluje, ani neopomíjí jeho mimořádný kulturní, duchovní a vzdělávací přínos. Konečně většina Jičíňáků, kteří absolvovali gymnaziální vzdělání, prošla Lepařovým gymnáziem založeným r. 1624 Albrechtem z Valdštejna právě v souvislosti s činností Tovaryšstva Ježíšova, které frýdlantský vévoda přivedl do našeho města přesně před 400 lety, roku 1622. 

Aktuální kulaté výročí se stalo vítanou příležitostí, jak oslovit vzácného hosta a zkusit jej pozvat k nám do Jičína. Podařilo se a naše pozvání přijal známý historik církevních dějin a dějin umění, člen Tovaryšstva Ježíšova a mimořádný člověk, P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ., který nás v pátek 23. září 2022 své přednášce nazvané "Jezuité nejen v Jičíně aneb Tovaryšstvo Ježíšovo včera a dnes" provede stručnou historií jezuitského řádu od jeho založení až po současnost. Jeho pozornost se zaměří na okolnosti vzniku řádu r. 1534, důvody jeho zrušení na nátlak evropských panovníků v roce 1773 i následné obnovení řádu r. 1814. Opomenut nezůstane ani příchod jezuitů do Jičína a jejich zdejší působení. Hlavním těžištěm přednášky se však stane fenomén ignaciánské spirituality. Posluchači tak budou moci poutavou a srozumitelnou formou nahlédnout do idejí a principů pomyslného duchovního základu jezuitského řádu a porozumět, čím duchovní působení Tovaryšstva Ježíšova vlastně oslovovalo člověka raného novověku a zda má ještě co nabídnout lidem 21. století. 

Díky ochotné a nezištné podpoře ředitele Lepařova gymnázia pana Mgr. Miloše Chlumského našla Jičínská beseda své nové působiště právě v prostorách této nejstarší školské instituce. A je více než symbolické, že budeme moci tuto novou etapu pořádání besedních přednášek na půdě Lepařova gymnázia zahájit právě přednáškou Miroslava Herolda, reprezentujícího duchovní řád, s nímž je historicky svázáno vzdělávání nejen v našem regionu. Budeme se těšit na setkání v pátek 23. září 2022 od tradičních 18:00 hod. v aule Lepařova gymnázia. Nenechte si tento mimořádný posluchačský zážitek ujít!