Vyhledávání

Veliš bezbariérově 
aneb 
Historie a stavební podoba hradu Veliše pro všechny

Pozvánka na přednášku o hradu Veliši pro seniory a zdravotně postižené

Nedávná terénní exkurze na hrad Veliš se setkala s mimořádným zájmem! Ne všichni ale dobře slyšeli, neboť nás bylo opravdu mnoho, a ne každý se mohl exkurze zúčastnit, neboť někteří již na příkrý vrchol Veliše ze zdravotních důvodů vystoupit nemohou. Pro ty, kteří exkurzi nestihli nebo by si ji rádi zopakovali v komornějším počtu účastníků, připravíme na září a říjen její zopakování v obsahově rozšířenější podobě.

Nyní bychom ale rádi vyšli vstříc všem, kteří kvůli vyššímu věku či zdravotním limitům už na hrad Veliš vystoupit nemohou. Zveme vás do Velké zasedací místnosti Městského úřadu Jičín, kde ve středu 11. května 2022 od 14:30 hod. proběhne přednáška folkloristy, archeologa a regionálního historika Mgr. Pavla Kracíka nazvaná „Veliš bezbariérově aneb Historie a stavební podoba hradu Veliše pro všechny“.

Uslyšíte nejnovější poznatky o stavební podobě hradu Veliše, jehož poslední zbytky má přednášející pečlivě nafocené, uvidíte kresebné rekonstrukce kastelologa Tomáše Tomíčka, který výsledky svého nepublikovaného výzkumu Pavlu Kracíkovi ochotně zapůjčil, seznámíte se s detailní historií hradu a pozornost bude věnována i místním pamětihodnostem a lidovým pověstem.

Víte-li ve svém okolí o někom, kdo by si tuto přednášku o hradu Veliši rád vyslechl, dejte mu prosím vědět. Velká zasedací místnost se nachází v centru města Jičína na Žižkově náměstí 18 vedle vstupu do městského úřadu, je bezbariérová a umožňuje tak návštěvu všem zájemcům z řad seniorů či zdravotně postižených.

Těšíme se na setkání!