Menu Zavřeno

Páni ze Železnice: K dějinám významného rodu Jičínska a Podkrkonoší

Naplánovaná událost
Jičín, Jiráskova 30, aula Lepařova gymnázia Mapa

Kostelní ostrožna v Železnici a vrch Železný – památná místa kraje

Krásným koutům Jičínska jednoznačně dominují ta, která bychom mohli nazvat „místa paměti“ nebo „památná místa kraje“. Půvabné lokality s mocným geniem loci a především hlubokou historií. Starobylá a působivá místa, která jsou pro poznání historických počátků Jičínska zásadní. Navštívit je znamená cosi jako napít se přímo z vyvěrajícího pramene nebo se téměř hmatatelně dotknout historie, jež se do zvláštní atmosféry místa doslova vpila.

Jedním z těchto magických míst je areál kostelního návrší v Železnici s původně románským kostelem, jenž v současné barokní podobě nese patrocinium sv. Jiljí. Významně mu sekunduje druhé místo podobných kvalit, nedaleký vrch Železný, na němž měl dle literatury stávat jeden z nejstarších hradů v Čechách. Žel, kolem historie obou lokalit panovalo déle jak jedno století mnoho nejasností, jichž v posledních několika dekádách vydatně přibylo. Byl to vlastně obrovský historiograficko-archeologický paradox, že jsme o historii takto významných lokalit měli tak zoufale mlhavé povědomí.

Zásadní studie a přednáška o pánech ze Železnice

Pozitivní obrat v tomto novodobém procesu poznávání ale nedávno přinesla studie českého historika PhDr. Jiřího Zoul Sajbta, odborníka na ranou šlechtu a historické komunikace. Jeho práce věnována starému šlechtickému rodu pánů z Železnice konečně předestřela jasné, srozumitelné a především podložené odpovědi na řadu palčivých otázek, které jsme si sice nesčetněkrát kladli, ale na něž jsme u nás na Jičínsku neznali odpovědi. Byla oním rodovým sídlem „naše“ Železnice, nebo se jednalo o panské sídlo ne severu Plzeňska? Leželo původní sídlo pánů ze Železnice na vrchu Železný, nebo se rozkládalo na železnické ostrožně s kostelem? A jaký je vůbec vztah těchto sídelních poloh? Je hrad Isenberg skutečně jedním z nejstarších hradů v Čechách? A byla Železnice opravdu přemyslovským správním hradem?  

Tyto a mnohé další otázky nám v pátek 13. 10. 2023 zodpoví historik PhDr. Jiří Zoul Sajbt v rámci své přednášky nazvané „Páni ze Železnice: K dějinám významného rodu Jičínska a Podkrkonoší“. Přiblíží nám pány z Železnice v průběhu druhé poloviny 12.–14. století, jejich význam v rámci Čech a působení členů tohoto rodu na panovnickém dvoře. Popíše nám, jak se měnil charakter jejich sídel a zejména pak jejich umístění v krajině Železnicka. Postihne též hospodářské ambice rodu a to, jak se měnily spolu s postavením jednotlivých členů v rámci hierarchie české šlechty. A jak s tím vším souvisí i pozice samotné Železnice jakožto sídelní aglomerace ve vztahu k historickým komunikacím.

V pátek 13. 10. 2023 nás v 18:00 hod. v aule Lepařova gymnázia čeká jedna ze zásadních přednášek v historii patnáctiletého působení Jičínské besedy a naprosto klíčový příspěvek k dějinným počátkům Železnice, nad nímž převzala symbolickou záštitu starostka města Železnice paní Ing. Dana Kracíková.

Nenechte si tuto výjimečnou přednášku ujít!

Jičínská beseda