Menu Zavřeno

Raně středověké mohyly v Čechách

Naplánovaná událost
Jičín, Jiráskova 30 Mapa

Nedávný svátek Dušiček – svátek mrtvých s kořeny hlubšími, než bychom mohli vůbec domyslet, do jisté míry předznamenal téma naší listopadové přednášky. Ta bude věnována prastarému a velmi působivému způsobu pohřbívání pod mohylami, na který můžete narazit stejně dobře při čtení slavného díla J. R. R. Tolkiena „Pán prstenů“, jako při svých výletech jičínskou krajinou.

Již od pravěku byly na území Evropy v určitých dobách a v určitých regionech používány v rámci pohřebních obřadů mohylové násypy. Poslední aktivní budování mohyl probíhalo na našem území v raném středověku, kdy zde došlo k velmi pozoruhodné situaci. V průběhu 8. století totiž z většiny území Čech doslova mizí doklady hrobů, přesněji řečeno Slované zde pohřbívají způsobem, jenž se nám v archeologických pramenech nedochoval, zatímco na území východních (!), jižních a v malé míře i západních Čech dochází k odlišnému způsobu pohřbívání v podobě vršení mohyl. A zrovna Jičínsko náleží k regionů, které jsou pro poznání raně středověkého pohřbívání pod mohylami poměrně zásadní.

V Prachovských skalách a v Nadslavi u Jičína objevil slavný český archeolog Rudolf Turek doklady zuhelnatělých dřevěných konstrukcí, dnes obvykle interpretovaných jako tzv. domy mrtvých. V Prachovských skalách se nachází dokonce jedno z vůbec nevýznamnějších pohřebišť raně středověkých Čech (!), na kterém byl zachycen přechod od žárového ke kostrovému pohřbívání pod mohylami. A z Prachovských skal také pochází vůbec nejstarší doklad kostrového pohřbívání v raném středověku na území celých východních Čech!

O tom, co tento důležitý primát prachovských mohyl znamená, co vedlo k počátku kostrového pohřbívání, jehož kontinuita byla ve středoevropském prostoru přerušena až nástupem kremace koncem 19. století, a řadu dalších zajímavých otázek nám v pátek 24. 11. 2023 osvětlí archeolog, odborný pracovník Univerzity Hradec Králové a expert na raně středověké mohyly Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.  V přednášce nazvané „Raně středověké mohyly v Čechách“ se společně ponoříme do světa slovanských pohřebních rituálů a náboženských představ, které budou osvětleny a rekonstruovány nejen na základě četných archeologických nálezů, ale také ojedinělých písemných pramenů, mimo jiné i slavné a působivé zprávy Ahmeda Ibn Fadlána z roku 922, která posloužila za námět slavné knihy Michaela Crichtona „Pojídači mrtvých“ a následně pro scénář hollywoodského filmu „Vikingové“.

Jste srdečně zváni k poutavému vyprávění, jež odezní v pátek 24. 11.2023 v tradičních 18:00 hod. v aule Lepařova gymnázia. Všem účastníkům přednášky bude navíc jako bonus umožněno se následující den v sobotu 25. 11. zúčastnit krátké terénní exkurze na největší a nejpůsobivější slovanskou mohylu na Jičínsku, kterou nenajde ani v mapách, ani v literatuře. Těšíme se na setkání s Vámi!

Jičínská beseda