Menu Zavřeno

Největší a nejpůsobivější raně středověká mohyla na Jičínsku – terénní exkurze

Naplánovaná událost
Bukvice, kaple sv. Jana Nepomuckého Mapa

Terénní exkurze určená pouze účastníkům přednášky „Raně středověké mohyly v Čechách“ a směřující k největší a bezesporu nejpůsobivější slovanské mohyle na Jičínsku + jako přídavek návštěva mladobronzového mohylníku kultury lužické lidu popelnicových polí.

Jičínská beseda