Menu Zavřeno

Archiv akcí:

[xakce_posts_by_year event=“future“]

Archiv akcí:

[xakce_posts_by_year event=“past“]

Ostatní uskutečněné akce:

2023
 
Petr Kalač   Magií proti Hitlerovi: Kefer versus Hitler   
Otto Štemberka – PhDr. Pavel Zahradník, Ph.D.   Cesty Vlachů: Mysterium Antonia z Florencie
PhDr. Vojtěch Brádle Mincovní depoty: Jak, proč a kam byly ukrývány poklady
 
2022
Mgr. Miloš Starý – Mgr. Pavel Kracík – Mgr. Lenka Patková   Setkání s Michailem Ščigolem
Ing. Jiří Slavík   Středověké venkovské kostely na Jičínsku do roku 1378
Mgr. Pavel Kracík   Terénní exkurze po hradu Veliš s přídavkem
P. Mgr. Miroslav Herold, Lic.   Jezuité nejen v Jičíně aneb Tovaryšstvo Ježíšovo včera a dnes
Mgr. Pavel Kracík   Zazděná – Údajný nález zazděného lidského skeletu na hradě Pecka ve světle nejnovějších výzkumů
Mgr. Pavel Kracík   Terénní exkurze za jeskyněmi a skalními rytinami Prachovských skal (4x)
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.   Podkrkonošská léčitelka a vizionářka Květoslava Patočková ze Semil
Mgr. Pavel Kracík    Veliš bezbariérově aneb historie a stavební podoba hradu Veliše pro všechny
Mgr. Marcela Horáková   Jak jsme jedli vtipnou kaši aneb Způsoby rekonstrukce stravy našich předků
Tomáš Tomíček   Terénní exkurze na hrad Veliš 
 

2017

PhDr. Petr Janeček, PhD.   Mýtus o pérákovi: městská legenda mezi folklorem a populární kulturou 
PhDr. Miloš Hořejší   Podnikatelské aktivity šlechty v cukrovarnictví mezi Nymburkem a Jičínem a jejich vliv na železniční síť
Ing. arch. Karel Čermák   Opomíjená místa Českého ráje
Mgr. David Valůšek   Marie Baťová-Menčíková, Jičín a Zlín 
 
2016
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.   Archeologická terénní exkurze na Hruboslalsko (hradiště Čertova ruka, hrad Kavčiny)
Josef Klazar   Neprávem pozapomenutý církevní umělec Jaroslav Pantaleon Major
Mgr. Pavel Kracík – Ing. Jiří Balský – Mgr. BcA. Petr Gláser   Barokní kříž na Vrchách u Jičína: jeho historie, záchrana a proces restaurování
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.   Středověká těžba a zpracování železivců v Českém ráji
PhDr. Eva Bílková   Kronika města Jičína a její kronikáři
PhDr. Zdeněk Rubeš   Josef Štefan Kubín: skutky soukromé, skutky veřejné
 
2015
Mgr. Pavel Kracík   Poustevník v Libosadě: lokální fenomén ve světle historie a slovesné folkloristiky
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.   Terénní exkurze – Vrch Zebín z pohledu geologie
Mgr. Jan Juřena   Pěší pluk 22 Argonský: významná kapitola ve vojenských dějinách Jičínska
PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.   Život a dílo Stanislava Suchardy (1866–1916)
MVDr. Vladimír Šoltys   Co nám létá za humny: Rybniční soustavy Jičínska
Mgr. Barbora Klipcová   „Jedinou radostí Jeho Milosti Knížete na tomto světě je hřebčín.“ Albrecht z Valdštejna jako milovník a chovatel koní
Ing. arch. Karel Čermák   Předčasná úmrtí nadějných gymnazijních profesorů. Životní osudy Jana Zavadila a Františka Velišského
Mgr. Radek Bohuňovský Kontaktní potápění s mořskými predátory
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. – Mgr. Eva Chodějovská-Bílková, Ph.D.   Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje
 
2014
PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.   Čertova kovárna: povídání o tajemném příběhu z Lužice a jednom z nejpozoruhodnějších literárních děl moderní                                                                  lužickosrbské prózy
Mgr. Martin Hrdina, Ph.D. – PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D.   Irma Geisslová a Jičínsko
MVDr. Vladimír Šoltys   Helgoland: Galapády severního moře
Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. – Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.   Kaple sv. Isidora na Vinici pod vrchem Brada
Mgr. Pavel Kracík, Jičínská beseda, ZO ČSOP Prachovské skály a Labrys o.p.s. Tři kanape: Znovuobjevení památného místa Prachovských skal –                                                                                                                                                       Terénní exkurze spojená s archeologickým odkryvem
Ludmila a Pavel Krčmárikovi   Zastavení s houslemi a klavírem – koncert v kostele Všech svatých pod Zebínem
PhDr. Sobiesław Nowotny   Albrecht z Valdštejna ve Swidnici aneb Vévoda, jak ho v Jičíně neznáme
Jakub Kazda & přátelé   Folkové melodie pod Zebínem – koncert v kostele Všech svatých pod Zebínem
Slávek Klecandr   Pátý pád (oslovujeme, voláme) – hudební recitál v kostele Všech svatých pod Zebínem 
PhDr. Jitka Bílková   Dobrovolně se rozejděte! aneb Konec spolkového života v Jičíně po roce 1948
Ing. arch. Karel Čermák   Je Husův pomník v Jičíně nejstarší v Čechách? Nejstarší sochy a pomníky mistra Jana Husa ve službách 
                                               národního obrození 
Ing. arch. Karel Čermák   Kronika obrazů života: Český ráj v letech 1848–1900
 
2013
Mgr. Lucie Rychnová   Pražský architekt a stavitel Filip Spannbrucker (1672–1729) a jeho stopy na Jičínsku
PhDr. Miroslav Cogan   Jičínský malíř Jindřich Procházka: život a dílo
Hana Bělinová, DiS.   Restaurování nástěnných maleb Jindřicha Procházky v hale vlakového nádraží v Jičíně
Ing. Jiří Balský   Historické okolnosti vzniku Procházkových nástěnných maleb 
Roman Mlejnek   Poseidon: podzemní labyrint – projekce unikátního dokumentu
Zdeněk Vokurka   Poutník se vrací do Jičína: osobní vzpomínky na Josefa Bohuslava Foerstera 
Mgr. Pavel Kracík – Mgr. Marcela Víšková   Relikviář sv. Sekundiny
Michal Bílek   Letci Jičínska na západní frontě 2. světové války a válečné fenomény
Jakub Kazda a přátelé   Světlo ve tmách… možná ještě žije 
Roman Mlejnek   Jeskyně Prachovských skal
Ing. arch. Karel Čermák   Vojta Náprstek a Americký klub dam na Jičínsku
Mgr. Marcela Víšková   Antropologie zblízka: praktický seminář o tom, jak číst v lidských kostech
Mgr. Jiří Urban   Venkov pod kolektivizační knutou
 
2012 
Mgr. Martin Halata – Petr Heber   Ing. arch. Vladimír Studený: Architekt Pražského hradu a malíř Jičínska 
Petr Jenč   Historické skalní rytiny v Českém ráji 
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.   Diskuse s minulostí 
Ing. arch. Karel Kuča   Dřevěné zvonice severovýchodních Čech v evropském kontextu 
Ludmila a Pavel Krčmárikovi   Housle a klavír pod Zebínem – koncert v kostele Všech svatých pod Zebínem 
PhDr. Ilona Pluhařová   Rodina Kraftova a Jičín 
Mgr. Pavel Čech, Ph. D.   Počátek písma 
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.   Čeřovka: Geologický fenomén – terénní přednáška a exkurze 
Ing. Arch. Karel Čermák   Les Řáholec 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.   Archeologické výzkumy v jeskyních Českého ráje 
prof. Vladimír Úlehla   JUDr. František Lohař, JUDr. Jaroslav Lohař 
PhDr. Jindřich Francek   Zločin a trest na Jičínsku v 16.–18. století 
Mgr. Pavel Kracík   Tajemství petroglyfů v prachovské Fortně
 
2011
PhDr. Petr Koura, Ph.D. – Mgr. Pavlína Kourová   Průkopnické počátky zavádění sovětské pohádkové postavy dědy Mráze v socialistickém                                                                                                             Československu, realizované v Jičíně v roce 1950 
Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. – Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.   Souhrnný účet za výstavbu kostela sv. Václava ve Veliši, sepsaný v roce 1757                                                                                                                                  úředníkem Karlem Říhou 
Mgr. Martin Nechvíle   Skalní hrad Pařez: jeho podoba a historie 
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.   Jezuita Jičíňan Jan: pohled do života a díla pátera Krause 
Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.   Letecká archeologie: objevy z ptačí perspektivy 
Pavel Jerie – Ing. arch. Olga Bašeová   Vzpomínkový večer na Jaroslava Wagnera 
Mgr. Eva Chodějovská – Mgr. Milan Kudyn   Architekt Čeněk Musil a jeho Regulační plán města Jičína 
PhDr. Jiří Úlovec – Ing. Tomáš Tomíček   Hrad Veliš: historie a stavební vývoj 
RNDr. Hana Tillmanová   Tanec časů Valdštejnových aneb veselé tance vážné doby – seminář historického tance 
PhDr. Petr Šída, PhD.   Lovecké osídlení Českého ráje 
PhDr. Markéta Růčková   O truhličkách mladoboleslavských aneb studium bratrských mládenců na počátku 17. století 
Mgr. Jitka Bílková   Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín 
Radovan Lipus   Architekt Karel Pařík aneb Šumné stopy českého architekta na Balkáně 
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.   Život a dílo slavného barokního malíře Karla Škréty staršího 
Ing. Arch. Karel Čermák   Český ráj na sklonku Rakouska-Uherska
 
2010
PhDr. Jindřich Francek   Dějiny Jičína – slavnostní uvedení nové knihy
P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ   Sv. Sekundina, záhadná ochránkyně barokního Jičína aneb z římských katakomb až na severovýchod Čech 
Ing. Jiří Slavík   Hrádek a Koštofrank: dva jičínské hrady? 
PhDr. Jindřich Francek   Ztracené iluze Antonína V. Malocha (1823–1880) 
Mgr. Karel Chutný   Hudební zájmy Antonína Vánkomila Malocha 
Mgr. Miloš Chlumský   Jičínské gymnázium v éře Malochově 
Mgr. Kristýna Peroutková-Matějková   Přínos A. V. Malocha pro archeologii 19. století 
Mgr. Pavel Kracík   Antonín Zefyrin Maloch, znalec Prachovských skal 
Mgr. Pavel Kracík   Symbolické usmíření A. V. Malocha s městem Jičínem po 130 letech 
Mgr. Milan Kuchařík   Zaniklý kostelík sv. Jana Křtitele na Koštofranku ve světle archeologie 
Mgr. Pavel Kracík   Kostelík sv. Jana Křtitele na Koštofranku v písemných pramenech 
Ing. arch. Zdeněk Sendler   Historie proměny zámecké zahrady s úvodním příspěvkem Ing. Jiřího Balského 
Mgr. Pavel Kracík   Pozoruhodný příběh slavného obrazu Panny Marie Rušánské 
PhDr. Jan Prostředník, PhD.   Archeologický výzkum hradu Kumburku 
prof. Vladimír Úlehla   Prof. Jakub Všetečka: věrný přítel T. G. Masaryka 
RNDr. Václav Cílek, CSc.   Ostrá hranice stínu        
 
2009 
Mgr. Bohunka Krámská   Betlémářství mezi Českým rájem a horami Krkonošskými 
Mgr. Eva Chodějovská-Bílková   Jičín na starých mapách: povídání nad Historickým atlasem města Jičína 
Ing. Miroslava Watzko   Mariánská zahrada: hranice ostré, hranice měkké, zanikající, vznikající 
Ing. Karel Watzko   Mariánská zahrada: jednota mnohostí 
Ing. Jiří Krupka   Obnova alejí Mariánské zahrady 
Ing. Jiří Balský   Zaniklý krajinný prvek u jičíněveského zámku? 
PhDr. Jindřich Francek   K počátkům města Jičína 
studenti gymnázia pod vedením Mgr. Vlasty Horčičkové a ředitele Mgr. Miloše Chlumského   Jičínské gymnázium v proměnách staletí 
Mgr. Hana Macháčková   Lidová architektura na Jičínsku 
Mgr. Jan Košťál   Výsledky archeologického výzkumu zřícené zdi na jičínské Tamlovce 
Ing. Jiří Balský   Stavebně-historický vývoj hradebního opevnění města Jičína 
Mgr. Pavel Hájek, PhD.   Krajina českých zemí v období socialismu 1948–1989 
prof. Vladimír Úlehla   Stuchlíkovi: rod jičínských sochařů a kameníků   
 
2008 
Mgr. Jindřiška Kracíková   Chanuka: svátek světel 
MgA. Josef Lédl   Objev kopidlenského exempláře Pražské Bible 
Mgr. Pavel Kracík   Novodobý omyl o jičínském posvícení
Jičínská beseda