Menu Zavřeno

Jičínská pečeť

UZNÁNÍ JIČÍNSKÉ BESEDY 

 V duchu citátu: „Za dluh pokládej, by chvála tomu se vzdala, kdo má platné zásluhy“ se spolek Jičínská beseda v září 2009 rozhodl projevovat své poděkování a uznání všem, kteří na Jičínsku zanechali svůj pozitivní otisk. Na základě tohoto obrazného příměru se pak během krátké doby v atelieru známého sklářského výtvarníka Jiřího Ryby zrodil umělecký předmět z vysoce olovnatého skla v barvě zlatého topazu. 

Aby uznání Jičínské besedy obsahovalo zřetelnou a srozumitelnou vazbu k jičínskému regionu a zároveň v sobě neslo myšlenku vzdát hold člověku, jenž v našem městě a kraji vytvořil svůj hluboký otisk, dostalo rovněž podobu otisku – otisku středověkého gotického pečetidla města Jičína. 

 Tzv. Jičínská pečeť je udílena v nepravidelných intervalech nejen regionálním odborníkům z oblasti humanitních a přírodních věd nebo umělcům, ale ráda by též ocenila činorodé organizátory občanských aktivit a výrazné osobnosti s niterným vztahem k městu Jičínu a zdejšímu kraji. 

Jičínská beseda