Menu Zavřeno

O NÁS

JIČÍNSKÁ BESEDA

 
Jičínská beseda není spolkem usilujícím o vybudování široké členské základny. Je tvořena pouze úzkým pracovním kruhem několika členů-organizátorů, kteří spolku dávají náplň a realizují jeho akce, které jsou otevřeny nejširší veřejnosti

Mgr. Pavel Kracík

předseda spolku

folklorista, archeolog a regionální historik, hlavní organizátor akcí Jičínské besedy. Dlouhodobě se věnuje především prozaické folkloristice se zvláštním přihlédnutím k systematickému archivnímu a terénnímu sběru a výzkumu folklorních narací Jičínska.

PhDr. Eva Bílková

archivářka a regionální historička, dlouholetá pracovnice Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech. V letech 2008–2016 působila jako kronikářka města Jičína. Je nositelkou ocenění "Jivínský Štefan", "Cena Ď", "Jičínská pečeť" a "Cena města Jičína".

Ing. Jiří Balský

památkář, od r. 2013 ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Vedle aktivní ochrany a propagace kulturního dědictví jičínského regionu se zabývá studiem lidové architektury, tradičních řemesel a regionální historie.

Mgr. Martin Mezera

památkář, dlouholetý vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. Věnuje se především památkové péči, která se mu stala více než povoláním. Díky svému mimořádnému pracovnímu nasazení přispívá k záchraně řady památkových objektů.

Mgr. Karel Chutný

archivář, ředitel Státního okresního archivu Jičín a jedna z vůdčích osobností jičínského smíšeného pěveckého sboru Foerster. Autor odborných článků o významných osobnostech působících na poli hudby nebo regionální historiografie. Organizátor pravidelných setkání místních kronikářů.

Mgr. BcA. Petr Glaser

restaurátor s licencí MK ČR pro restaurování sochařských děl z kamene a terakoty. Podílí se na výzkumných projektech při Akademii věd ČR, Národním památkovém ústavu a Univerzitě Pardubice. Jeho zájem sahá od vývoje nových metod dokumentace až po teoretické otázky památkové péče.

Jičínská beseda