Menu Zavřeno

Besední nadílka aneb „Ó, rozmilí beseďáci!“

Naplánovaná událost
Jičín, Valdštejnovo náměstí 114 Mapa

Zvolání „Ó, rozmilí beseďáci“ nepatří příznivcům Jičínské besedy, nýbrž jím začíná kdysi velmi známá a populární, leč dnes již zcela zapomenutá kramářská píseň „Jak Prajzové Festung Jičín dobyli dne 29. června 1866“. Byla složena neznámým autorem záhy po osudné bitvě a vydána již roku 1867 u jičínského tiskaře F. J. Kastránka. Jejímu skladateli zůstaly v paměti chvíle děsivé paniky a tvrdého útlaku ze strany pruského vojska, ale i komické a škodolibé epizody, které bývaly v jičínských hospodách dávány k lepšímu ještě dlouho poté. Nelichotivě v ní vystupuje slavný rakouský generál Clam Gallas, o němž víme, že měl před bitvou nejdříve vydatně popíjet v hostinci „Ráji“ a po prohrané bitvě do poslední chvíle zapíjet žal v hostinci „U zlatého lva“, odkud musel, varován na poslední chvíli, nakonec utéci zadními dveřmi. Jako slavný hrdina do ní naopak vstoupil starý invalida a notorický alkoholik Košík, který tuze rád popíjel kořalku a poté v jičínských ulicích lidem nadával. Jeho tělo bylo spolu s dalšími šesti mrtvými nalezeno ráno po bitvě v ulicích Jičína. Košík se nejspíše opět ožral a tentokrát se jal v průběhu bitvy nadávat pruským vojákům, kteří jej přirozeně zastřelili.

V paměťových institucích ČR je, pokud vím, dostupný pouze jediný výtisk této jarmareční písně a sice v Národním muzeu v Praze. Letos se mi ale podařilo vydražit další exemplář, o který bych se s vámi rád podělil. Reprodukce kramářské písně spolu s jejím přepisem bude v počtu 100 číslovaných kusů čekat na případné zájemce tuto sobotu 23. 12. 2023 ve Valdštejnově muzeu a mincovně od 9:00 do 11:30 hod., kde si jej můžete vyzvednout jako drobný, čistě symbolický vánoční dárek v rámci naší poslední letošní besední akce, kterou jsme nazvali „Besední nadílka“.

Ta je pořádána v úzké spolupráci s Valdštejnovým muzeem a mincovnou, které na sobotní dopoledne zdarma zpřístupní všem návštěvníkům zbrusu nový model ideální možné podoby jičínského chrámu sv. Jakuba, který na základě hlubokých znalostí valdštejnské architektury a dochovaných návrhů vypracoval Ing. arch. Petr Uličný a realizovali studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze. Případní zájemci si budou moci na místě zakoupit i v těchto dnech vydanou novou knihu jičínské spisovatelky a hebraistky Jindřišky Kracíkové s názvem „Nechoď tam!“, která originální a působivou formou zpracovává tragický zánik Ďatlovovy výpravy r. 1959, jež představuje jednu z největších záhad 20. století.  

Snad některým z vás reprodukce této jičinálie udělá radost, stejně jako by vás mohla potěšit možnost shlédnout velmi působivý model svatojakubského chrámu. Všem, kterým nebudu moci v sobotu dopoledne popřát osobně, bych touto cestou rád poděkoval za Vaši přízeň, milý zájem o naše akce i vydatnou podporu, popřál Vám i všem Vašim blízkým krásné Vánoce a do nového roku především pevné a stálé zdraví! Budu se moc těšit na další setkávání s Vámi!

Jičínská beseda