Menu Zavřeno

3. Jičínské klíčky

Naplánovaná událost
Veliš, kostel sv. Václava Mapa

Oslava velišského výročí

U příležitosti 880. výročí první písemné zmínky o obci Veliš bychom vás rádi ve spolupráci s obcí Veliš a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Jičín pozvali na třetí Jičínské klíčky.

Jednou z perel barokní architektury Jičínska je kostel sv. Václava ve Veliši, zbudovaný v letech 1747–1752 slavným českým architektem a stavitelem italského původu Anselmem Luragem. Jeho součástí je i prostorná hrobka, v níž spočinul mimo jiné direktor veliš-vokšického panství Karel Říha. Ten proslul jako autor souhrnného účtu za stavbu velišského kostela, sepsaného r. 1757, ve kterém pečlivě zaznamenal všechny příjmy a výdaje realizované v průběhu této stavby.

Do klenuté hrobky o rozměrech 6 x 7 m bylo ale nakonec uloženo pouze sedm rakví. Císařské nařízení Josefa II. z roku 1784 zakazující pohřbívání v kostelích další užívání hrobky znemožnilo. V roce 1866 byla navíc hrobka shledána zcela prázdnou, pouze v jejím čele stál krásný pískovcový kříž s ukřižovaným Spasitelem, opatřený na zadní straně letopočtem 1790.  

K opětovnému otevření podzemní prostory došlo ještě roku 1920, kdy byla na rozkaz hraběte Františka Šlika hrobka zaplavena vodou a za dozoru stavitele Františka Kysely z Veliše vyčištěna a odvodněna. Při této příležitosti došlo též k technickým úpravám objektu do jeho současné podoby.

3. klíček

V sobotu 21. října 2023 bude zcela výjimečně nadzvednut masivní kámen kryjící vstup do hrobky, abyste úderem 9. hodiny mohli po sedmnácti kamenných schodech opatrně sestoupit do svícemi ozářené podzemní prostory pod presbytářem velišského kostela. Zde si budete moci prohlédnout práci barokních kameníků, ocenit důmyslný odvodňovací a větrací systém hrobky a vůbec okusit atmosféry podzemních pohřebních prostor, do nichž se veřejnost dostává jen zřídkakdy.

Možnost prohlédnout si hrobku velišského kostela a pořídit zcela jedinečné fotografie budete mít ale pouze po dobu tří hodin. Úderem 12. hodiny hořící kostelní svíce zhasnou a podzemní prostory se opět ponoří do černého ticha. Nenechte si proto tuto ojedinělou příležitost uniknout!

 

 

Jičínská beseda