Menu Zavřeno

Prezentace výsledků výzkumu barokní krypty v Lázních Bělohradě

Naplánovaná událost
Lázně Bělohrad, kostel Všech svatých Mapa

Výsledek přátelské spolupráce řady odborných institucí a jednotlivců

Ve dnech 18.–22. 9. 2023 proběhl v nedalekých Lázních Bělohrad dlouho připravovaný výzkum barokní krypty pod kostelem Všech svatých. Výzkum, který přinesl velké množství nových a zajímavých poznatků a také akce, kterou jsme měli tu čest iniciovat a která proběhla jen díky přátelské spolupráci řady odborných institucí a jednotlivců.

Hlavní organizátorem zajišťujícím logistiku celé akce se stal regionální historik Josef Klazar. Archeologický výzkum a konzervaci archeologických nálezů zajistil archeolog Jan Prostředník se svými kolegy z Muzea Českého ráje v Turnově. Antropologický výzkum provedla antropoložka Marcela Horáková z Centra terénní archeologie Univerzity Hradec Králové. Dokumentaci a 3D modelaci krypty zajistil archeolog Jiří Unger z Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Výzkum formou rentgenové spektrometrie archeolog Jan Horák z Univerzity Hradec Králové. A své si odpracovala i Jičínská beseda spolu s dalšími dobrovolníky, mezi nimiž nechyběli ani regionální historik Jiří Hanuš a archivář Jan Čečetka.  

Záchranný výzkum

Díky předchozí průzkumné akci Jičínské besedy realizované 1. září 2020 bylo zřejmé, že barokní krypta z roku 1689 se nachází ve špatném technickém stavu. V obou jejích komorách oddělených příčkou, tedy jak v kryptě patronátní, tak v kryptě kněžské byly rakve i tělesné ostatky zemřelých téměř zničeny a tvořily téměř kompaktní vrstvu pokrývající podlahu. Náročné vyklizení tohoto podzemního pohřebního objektu tedy mělo jednoznačně charakter záchranného výzkumu. Ten přinesl zajímavé poznatky jak archeologické, tak antropologické spojené s kulturou posledních věcí barokního člověka.

Z pohledu antropologie nabídl výzkum zajímavou možnost porovnat vlastní antropologické nálezy a jejich hodnocení s písemnými prameny, které poměrně přesně hovoří o lidech, kteří byli v kryptě pohřbeni. Vlastní hodnocení probíhalo přímo na místě při výzkumu, neboť ostatky byly hned ukládány do nových, speciálně upravených rakví a připraveny k následnému přepohřbení zpět do krypty. Podařilo se rozlišit tři jedince, dva starší muže (50 a 70 let) a jednoho mladého, ve věku maximálně 25 let. Dále byly nalezeny jednotlivé kosti, které je možné přiřadit dospělé ženě, dítěti ve věku přibližně 6 let a dítěti ve věku přibližně 15 let. Velmi špatná zachovalost ostatků, jejich poškození hnilobou, plísněmi a dřívějším zásahem v kryptě, velmi ztížilo možnosti přesnějšího určení a přiřazení většího množství kostí k jednotlivým jedincům.

Z patologických změn a projevů onemocnění byly zaznamenány zubní kazy a ztráty zubů během života v důsledku zánětu, artrotické poškození páteře, velkých kloubů a kloubů na prstech nohy v důsledku vysokého věku a také zánět holenních kostí, o jehož původu můžeme jen spekulovat. Bylo nalezeno několik případů tak vysokého stupně osifikace (zkostnatění) vazů na hrudní páteři, že došlo k tvorbě nepohyblivých obratlových bloků.

V kryptě se dále nalezly fragmenty malovaných a řezbou zdobených rakví, oděvů, kovová madla, kování a hřebíky z rakví, kožené části bot a zejména doklady osobní zbožnosti, jako jsou křížky, korálky z růženců a svátostky (devocionálie).

Mimořádnou zajímavostí byla aplikace rentgenové spektrometrie, díky níž byla ve vrstvě zetlelých dřevěných rakví, lidských ostatků a stavební suti identifikována dřívější přítomnost cínových rakví! Ty zanikly vinou samovolného fyzikálního procesu označovaného jako „cínový mor“, kdy se cín při vystavení nízkým teplotám pod 13°C mění na šedý prášek.

 

Pozvánka na prezentaci výsledků a slavnostní Requiem

Již tuto sobotu 30. září 2023 máte vzácnou příležitost si prohlédnout mimořádnou a dočasnou (!) expozici nálezů objevených během antropologického a archeologického průzkumu. Ve farním kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě proběhne ve 12:00–13:30 hod. a znovu v 15:30–17:00 hod. komentovaná prohlídka této dočasné expozice, jejímiž průvodci budou antropoložka Marcela Horáková a regionální historik Josef Klazar.

Od 17:00 hod. potom začne slavnostní Requiem za zemřelé patrony kostela, jejich rodiny a za všechny pohřbené v kryptě bělohradského kostela Všech svatých. Obřad bude doprovázen hudbou od Václava Holana Rovenského – „Requiem české“ z roku 1694 v podání Krkonošského Collegia Musica. Během slavnostní bohoslužby budou ostatky pohřebných jedinců, uložené v nových schránkách, rituálně připraveny k opětovnému návratu do obou krypt.

Jste srdečně zváni!

Jičínská beseda